Regulament

Regulament

21 aug. 2019 14:39:06

Regulamentul Oficial al Campaniei Promotionale „Bucurati-va de un vin bun cu Premium si PANDO Romania!”

SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI. DURATA

1. Concursul "Bucurati-va de un vin bun cu Premium si PANDO Romania!" (numit în cele ce urmează Concurs/Campanie promoţională) este organizat de către societatea PREMIUM APPLIANCES SRL cu sediul în Mun. Cluj Napoca, strada Fagului 57C, jud. Cluj, Punct de lucru în str. Constantin Brincusi, nr. 106, loc. Cluj Napoca, jud. Cluj, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J12/620/2012, cod fiscal RO29880221, cont bancar RO10BTRLRONCRT00H0578302, reprezentată de Cerasela Dancu – Administrator, denumită în continuare Organizator.

1.2. Campania promoţională se va derula în conformitate cu prezentul regulament (“Regulamentul”) care este obligatoriu pentru toţi participanţii. Campania este organizată şi se desfăşoară pe întreg teritoriul României, prin intermediul Newsletter-ului și paginii oficiale de Facebook “PANDO Romania” https://www.facebook.com/pandoromania/ si "Premium" https://www.facebook.com/Premium-237182343073631/, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament, iar premiul se va livra doar pe teritoriul României. Scopul Concursului este de a promova produsele Pando, precum şi recompensarea participanţilor ca urmare a tragerii la sorti, conform acestui regulament.

1.3. Campania se va desfăşura în perioada 21.08.2019, ora 12:00 – 01.09.2019, ora 20:00 pe site-ul www.premium-electrocasnice.ro prin intermediul Newsletter-ului cât și pe paginile PANDO Romania si Premium din cadrul portalului Facebook, (disponibile la adresa https://www.facebook.com/pandoromania/ si https://www.facebook.com/Premium-237182343073631/ ).

1.4. Respectarea modului de derulare a Concursului conform prevederilor din prezentul Regulament este obligatorie pentru participanţi.

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica sau completa Regulamentul, precum şi dreptul de a suspenda şi/sau înceta desfăşurarea Concursului, cu condiţia înştiinţării prealabile a participanţilor cu cel putin 24 de ore înainte de data la care orice modificare/completare la Regulament va deveni aplicabilă. Orice modificări/completări aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse în acte adiţionale ce vor fi comunicate către public şi care vor intra în vigoare prin publicarea pe paginile de internet https://www.facebook.com/pandoromania/ si https://www.facebook.com/Premium-237182343073631/, precum şi prin afişare la sediul Organizatorului, cu cel puţin 24 de ore înainte ca acestea sa devina aplicabile.

Nicio modificare nu poate produce efecte retroactive şi toţi participanţii înregistraţi până la momentul modificării vor beneficia de drepturile deja obţinute. Organizatorul nu îşi asumă răspunderea pentru luarea la cunoştinţă a modificărilor de către participanţi, atâta timp cât acestea sunt afişate pe paginile de Facebook “PANDO Romania” si "Premium", accesibile la adresa https://www.facebook.com/pandoromania/ si https://www.facebook.com/Premium-237182343073631/.

1.5. Facebook nu este sponsor, endorser sau asociat în orice fel cu aceasta Campanie.

1.6. Condiţiile de înscriere şi mecanismul de desfăşurare a Campaniei sunt detaliate la Secţiunea 3 de mai jos.

SECŢIUNEA 2. DREPTUL DE PARTICIPARE

2.1. La această Campanie promoţională poate participa orice persoana fizică, cu domiciliul în România, care are vârsta de minimum 18 ani impliniţi la data începerii Concursului.

2.2. Pentru a participa la concurs, participanţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

  1. să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi la data începerii Concursului;

  2. să acceseze site-ul www.premium-electrocasnice.ro pentru inscrierea la NEWSLETTER

  3. sa dea LIKE paginilor de facebook

PANDO Romania https://www.facebook.com/pandoromania/

Premium https://www.facebook.com/Premium-237182343073631/

  1. sa dea SHARE public la postarea dedicată Concursului;

  2. să nu şteargă postarea lăsata în urma concursului, aceasta fiind verificata în vederea validării;

  3. să respecte prevederile prezentului Regulament şi să îndeplinească condiţiile acestuia;

Nu sunt eligibili a participa la Concurs angajaţii Organizatorilor şi ai celorlalte companii implicate în organizarea şi derularea Campaniei promoţionale, precum şi a membrilor familiilor acestora pana la gradul I inclusiv.

2.2. Campania este destinată tuturor participantilor care îndeplinesc condiţiile mentionate la art.2.1 si 2.2. de mai sus şi care sunt interesaţi să participe la aceasta. Participarea la Campanie implică cunoaşterea şi acceptarea integrală, expresă şi neechivocă a acestui Regulament.

2.4. Participanţilor la campanie nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli suplimentare, cu excepţia cheltuielilor necesare de participare la desfăşurarea Campaniei (cheltuieli legate de accesul la Internet în vederea înscrierii în Campanie). Cheltuielile mai sus prevăzute nu sunt şi nici nu vor putea fi considerate a fi „cheltuieli indirecte” în sensul Ordonanţei de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, astfel cum a fost republicată, cu modificările ulterioare.

2.5. Câștigătorul desemnat în urma extragerii este beneficiarul premiului atribuit și nu poate ceda drepturile asupra premiului câștigat unei alte persoane.

2.6. Sunt descalificate automat persoanele care participă la Concurs utilizând o identitate falsă. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a elimina din Concurs sau de a anula decizia prin care un participant este desemnat câștigător în cazul în care acesta nu a furnizat date corecte de contact, s-a înscris utilizând date false sau încearcă să influențeze Concursul prin modalități frauduloase sau nu respectă prevederile Regulamentului.

SECŢIUNEA 3. MECANISMUL CAMPANIEI PROMOŢIONALE

3.1. Pentru a participa la Campanie, persoanele interesate trebuie să:

PANDO ROMANIAhttps://www.facebook.com/pandoromania/ si

PREMIUM https://www.facebook.com/Premium-237182343073631/

  • sa dea SHARE public la postarea dedicată Concursului;

  • să nu şteargă postarea lăsata în urma concursului, aceasta fiind verificata în vederea validării;

  • Concursul se va posta în data de 21.08.2019, la ora 12:00. Răspunsurile pot fi transmise în vederea participării în Campanie până la ora 20:00 a zilei de 01 Septembrie 2019.

3.2. În termen de 1 ora de la terminarea Campanie în care participanţii se pot înscrie în Campanie, vom face o verificare a adreselor de email inscrise la NEWSLETTER-ul site-ului www.premium-electrocasnice.ro, apoi se va verifica pe paginile de facebook PANDO Romania https://www.facebook.com/pandoromania/ si Premium https://www.facebook.com/Premium-237182343073631/ în ceea ce priveşte respectarea regulilor enunţate în art 3.1 de mai sus. Vor fi descalificate adresele de email care nu întrunesc toate cerintele enunţate; în baza de date din care se va face tragerea la sorţi vor intra doar adresele de email inscrise la Newsletter si care au dat like ambelor pagini de facebook si share la postarea dedicata Concursului, transmise cu respectarea regulamentului. Lista din care se face tragerea la sorţi va fi apoi încărcată în platforma random.org, pentru extragere. Lista va conţine doar numele/adresa de mail a participanţilor, asa cum apar în înscrierea lor pe mail. Un utilizator poate participa/se poate înscrie o singura data în Campanie, inscriindu-se cu o singura adresa de email la Newsletter si folosind un singur cont de facebook pentru a da like & share.

3.3. Pentru a fi validată înscrierea unui participant in Campanie, acesta trebuie să îndeplinească simultan toate condiţiile de mai sus. Organizatorul Campaniei nu îşi asumă responsabilitatea:

a. pentru înscrierile incomplete sau incorecte;

b. pentru întreruperile neanunţate ale serviciului de internet şi/sau a serverului furnizorului de internet al participantului datorită aglomerarii reţelelor de internet pe perioadele de trafic intens.

3.4. Procedura de validare a câştigătorilor şi de acordare a premiilor este descrisă la Secţiunea 5 de mai jos.

SECŢIUNEA 4. PREMIILE CAMPANIEI

În cadrul acestei Campanii se acordă 1 premiu, constând într-un cadou Vitrina de vin incorporabila Pando PVMB 30-16CRR, Sticla Neagra, usa dreapta, în valoare de 3399 de lei (TVA inclus).

Premiul se acordă prin tragere la sorţi, la finalul Campaniei, conform secţiunii 5 de mai jos.

SECTIUNEA 5. ACORDAREA PREMIILOR ŞI VALIDAREA CÂŞTIGĂTORILOR

5.1. În termen de 1 ora de la încheierea Campaniei vom finaliza lista ce conţine toate înscrierile validate conform art.3.2 de mai sus şi vom face extragerea la sorti a câştigatorului în data de 01 Septembrie 2019 ora 21:00 la Standul Live Cooking by Premium din cadrul festivalului Central Park Wine Festival, eveniment organizat in parcul central Simion Barnutiu din Cluj-Napoca. Va fi extras 1 potenţial câştigator, apoi vor fi extrase 3 rezerve. Aceasta listă va fi comunicată imediat Organizatorului.

5.2.În termen de maxim o zi lucrătoare de la extragere, vom transmite un mesaj privat potenţialului câştigător pe adresa de mail cu care s-a inscris la Newsletter, folosind adresa de mail premium@okapigroup.ro și va anunța oficial, câștigătorul extras și validat în prealabil de Organizator.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a anunta potentialii castigatori si prin mesaj pe pagina acestora de Facebook. În acest mesaj i se va cere câștigătorului să trimită, la adresa de e-mail: premium@okapigroup.ro următoarele informaţii necesare pentru contactare, validarea câştigului şi intrarea în posesia premiului: nume complet, CNP, copie după CI, adresă de livrare şi număr de telefon. Mesajul transmis potentialilor castigatori va avea forma: „Bună, X, ai câştigat! Trimite în termen de 3 zile la adresa i premium@okapigroup.ro următoarele informaţii: nume, adresa de livrare, număr de telefon,CNP, copie după CI, în vederea validării şi a intrării în posesia premiului. Dacă nu trimiţi informaţiile necesare în termen de 3 zile de la notificarea de câştigare, vei fi invalidat. Te anunţăm că prin trimiterea acestui e-mail îţi exprimi acordul de colectare şi prelucrare date în vederea validării şi atribuirii premiului. Mai multe informaţii despre prelucrarea datelor personale găseşti în regulament”. Câştigătorul va avea la dispoziţie un termen de 3 zile pentru a răspunde prin e-mail acestui mesaj. Răspunsul potenţialului câştigător reprezintă exprimarea acordului expres şi neechivoc al acestuia pentru introducerea datelor personale în baza de date a Organizatorului, prelucrarea datelor de Organizator în vederea validării şi atribuirii premiului. Potenţialul câştigător va trimite datele personale către Organizator, la adresa de mail: premium@okapigroup.ro, care va îndeplini procedura de contactare şi validare finală a câştigătorului.

5.3.Netrimiterea mesajului de răspuns în termenul menţionat în art 5.2 de mai sus, constatarea neîndeplinirii unor condiţii de participare impuse prin prezentul Regulament sau refuzul potenţialului câştigător, manifestat expres şi neechivoc, cu privire la comunicarea datelor sale personale duce la invalidarea ca potenţial câştigător şi pierderea dreptului de atribuire a premiului, fără nicio despăgubire din partea Organizatorului. In aceasta situatie, reprezentanţii Organizatorului vor proceda la desemnarea unui alt câştigător dintre rezervele extrase, pastrand ordinea extragerii initiale, si anume rezerva 1, rezerva 2, rezerva 3. Procedura de anunțare a unei rezerve este aceeaşi cu cea descrisă mai sus. În cazul în care rezerva/rezervele nu se pot valida, Organizatorul nu va mai atribui premiul rămas.

5.4.După validarea câştigătorului din campanie, vom publica numele acestuia pe pagina de Facebook PANDO Romania https://www.facebook.com/pandoromania/ si Premium https://www.facebook.com/Premium-237182343073631/

5.5.Premiul va fi livrat câştigătorului de către Organizator, în termen de 30 de zile lucrătoare de la validarea efectuată conform prezentului regulament, prin intermediul unei firme de curierat, pe baza de proces-verbal semnat de câştigător şi de un reprezentant al Organizatorului.

5.6.Premiile acordate nu pot fi înlocuite cu alt/alte obiecte şi nici nu se poate acorda contravaloarea lor în bani.

SECTIUNEA 6. CONFIDENŢIALITATEA DATELOR

6.1. Prin comunicarea datelor personale în modalităţile indicate în mod expres prin Regulament, participanţii şi câştigătorii îşi exprimă acordul expres şi neechivoc, ca datele lor personale să intre în baza de date a Organizatorului (a cărei notificare a fost înregistrată în registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal). Datele cu caracter personal vor fi stocate: în cazul Participanților, până la desemnarea câștigătorilor Campaniei, iar în cazul câștigătorilor, pentru o perioadă egală cu durata stabilită de lege privind păstrarea în evidență a documentelor financiar-contabile.

6.2.Tuturor participanţilor la Campanie le sunt garantate drepturile în conformitate cu Regulamentul General privind Protectia Datelor (General Data Protection Regulation - GDPR) - (Regulamentul (UE) 2016/679): dreptul la informare, dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ştergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”), dreptul la restricţionarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a depune plângere în faţa unei autorităţi de supraveghere. Pentru exercitarea acestor drepturi, participanţii la Campanie vor trimite Organizatorului pe adresa sediului social, o cerere întocmită în formă scrisă, datată şi semnată.

SECTIUNEA 7. FORŢA MAJORĂ

7.1. În înţelesul acestui Regulament, forţa majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevăzut de către Organizator, a cărui apariţie pune pe acesta din urma în imposibilitatea de a-şi îndeplini obligaţiile asumate prin Regulament.

7.2. Dacă o situaţie de forţă majoră împiedică sau întârzie total sau parţial executarea Regulamentului şi continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligaţiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată, conform art.1351 C.civ. Organizatorul, dacă invocă forţa majoră, este obligat să comunice Participanţilor la Campanie existenţa acesteia în termen de 5 zile lucrătoare de la apariţia cazului de forţă majoră.

SECTIUNEA 8. LITIGII ŞI FRAUDE

8.1. În cazul unor litigii apărute între Organizator şi Participanţii la Campanie, acestea vor fi soluţionate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile implicate în litigiu vor înainta litigiul spre soluţionare instanţelor judecătoreşti române competente de la sediul Organizatorului.

8.2. Eventualele reclamaţii legate de derularea şi implementarea Campaniei se vor putea trimite pe durata acesteia, aşa cum este reglementată în prezentul Regulament pe următoarea adresă: Premium Appliances SRL, cu sediul în Mun. Cluj Napoca, str. Fagului 57C, jud. Cluj sau la punctul de lucru din str. Constantin Brincusi, nr. 106, loc. Cluj Napoca, jud. Cluj, până la data publicării câştigătorilor. După data publicării câştigătorilor conform acestui Regulament, Organizatorul nu va mai lua în consideraţie nicio contestaţie referitoare la participarea la Campanie, validarea câştigătorilor şi atribuirea premiului.

8.3. Organizatorul este îndreptăţit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Campanii.

SECȚIUNEA 9. TAXE ȘI IMPOZITE

9.1. Organizatorul se obligă să calculeze, să rețină și să vireze impozitul datorat pentru premiile acordate câștigătorilor în conformitate cu legislația în vigoare privind impozitul pe venit.

9.2. Orice alte obligații de natură fiscală sau de orice altă natură în legătură cu premiul sunt în sarcina exclusivă a câștigătorilor.

SECŢIUNEA 10. DIVERSE

10.1. Prin participarea la Campanie, participanţii sunt de acord să respecte şi să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor şi condiţiilor acestui Regulament.

10.2. Campania nu e sponsorizată, susţinută sau administrată de, sau în asociaţie cu Facebook. Participanţii la această Campanie înţeleg că informaţiile furnizate de către ei în cadrul Campaniei sunt destinate Organizatorului şi nu sunt adresate către Facebook. Informaţiile pe care participanţii le furnizează vor fi utilizate doar de Organizator, în condiţiile prezentului Regulament. Orice întrebări, comentarii, reclamaţii în legătură cu această Campanie, urmează a fi adresate conform art 8.2 de mai sus.

10.3. Campania poate înceta inainte de termen numai în cazul apariţiei unui eveniment ce constituie forţa majoră, inclusiv în cazul imposibilităţii Organizatorului, din motive independente de voinţa sa, de a continua Campania, după anunţarea prealabilă a publicului.

10.4. Regulamentul Campaniei este publicat pe blog si pe facebook PANDO Romania https://www.facebook.com/pandoromania/ si facebook Premium https://www.facebook.com/Premium-237182343073631/ şi va fi disponibil gratuit oricărui solicitant pe toată perioada Campaniei.

ANEXA nr. 1

La Regulamentul Oficial al Campaniei Bucurati-va de un vin bun cu Premium si PANDO Romania!”

- Informatii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal -

1. Date privind operatorul de date cu caracter personal si imputernicitul

Premium Appliances SRL, actionand in scopul prezentei Campanii in calitate de operator de date, va comunica aceasta Nota de informare in format prescurtat (in continuare „Nota de informare”), pentru a va oferi o imagine de ansamblu asupra practicilor sale cu privire la colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispozitie in orice alt mod, alinierea sau combinarea, restrictionarea, stergerea sau distrugerea datelor cu caracter personal (in continuare „Prelucrarea”), a informatiilor de orice fel (de pilda numele, numarul de telefon, adresa de livrare a premiului castigat) despre dumneavoastra (in continuare „Date cu caracter personal”), in legatura cu participarea dumneavoastra la Campanie.

In vederea desfasurarii Campaniei, datele cu caracter personal ale participantilor vor fi prelucrate de catre:

Premium Appliances SRL cu sediul în Mun. Cluj Napoca, strada Fagului 57C, jud. Cluj, Punct de lucru în str. Constantin Brincusi, nr. 106, loc. Cluj Napoca, jud. Cluj, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J12/620/2012, cod fiscal RO29880221, cont bancar RO10BTRLRONCRT00H0578302, reprezentată de Cerasela Dancu – Administrator, denumită în continuare Organizator.

Datele de contact ale Operatorului pentru nelamuriri sau exercitarea drepturilor de catre persoanele vizate cu privire la datele cu caracter personal sunt urmatoarele:

email: premium@okapigroup.ro; adresa de corespondenta: str. Constantin Brincusi, nr. 106, loc. Cluj Napoca, jud. Cluj.

2. Categorii de date cu caracter personal procesate in cadrul Campaniei

Pentru scopul Prelucrării mentionat mai jos, prelucram urmatoarele Date cu caracter personal, furnizate de dumneavoastra prin inscriere la Newsletter premium@okapigroup.ro

1. Nume şi prenume

2. Contul de email personal

3. CNP

4. CI

5. Adresa de livrare a premiului

Codul numeric personal, CI, seria si numarul de CI sunt prelucrate doar in cazul castigatorilor pentru care Operatorul este obligat la retinerea si virarea impozitului din premiu, conform reglementărilor fiscale in vigoare si doar pentru a putea verifica daca varsta Participantilor este conform Regulamentului, adica 18 ani impliniti la momentul inscrierii in Promotie.

3. Scopul procesarii. Temeiul Legal

Prelucram Datele dumneavoastra cu caracter personal, in masura permisa sau impusa de legislatia aplicabila, in scopul inscrierii dumneavoastra ca participant la Campanie sau atribuirii premiului. Datele cu caracter personal vor fi introduse in baza de date kubex.ro in vederea validarii inscrierii si atribuirii premiului, pentru ca dumneavoastra sa puteti beneficia de premiul oferit de Premium Appliances SRL.

Una dintre cerintele esentiale ale legislatiei privind protectia datelor cu caracter personal este ca orice Prelucrare a Datelor cu caracter personal trebuie sa aiba un temei legal.

Pentru desfasurarea in conditii optime a Campaniei, putem transmite Datele cu caracter personal catre imputernicitii nostri, in principal prestatori de servicii din cadrul sau din afara Premium Appliances SRL, in vederea Prelucrarii Datelor cu caracter personal in scopurile permise, in numele nostru si numai in conformitate cu instructiunile noastre, ori pentru indeplinirea obligatiilor fiscale ale acestora. Premium Appliances SRL va pastra controlul asupra Datelor dumneavoastra cu caracter personal si va folosi masuri tehnice si organizatorice adecvate de protectie, conform legii aplicabile, pentru a asigura integritatea si securitatea Datelor dumneavoastra cu caracter personal in relatia cu respectivii imputerniciti, dar si cu tertii, in special pentru a va proteja datele cu caracter personal impotriva accesarii de catre terti, cat si impotriva modificarii, pierderii sau distrugerii intentionate. Aceste masuri sunt revizuite periodic si adaptate conform celor mai noi tehnologii.

Datele cu caracter personal ale participantilor la Campanie vor fi prelucrate de catre Operator in vederea:

-desemnarii si validarii castigatorilor;

-atribuirii premiului si indeplinirii obligatiilor fiscale si financiar contabile ale Operatorului.

-Incheierea procesul-verbal de predare primire aferent premiului/lor revendicate.

De asemenea, datele cu caracter personal pot fi prelucrate si in urmatoarele scopuri:

a) solutionarea oricaror plangeri in legatura cu organizarea si desfasurarea Campaniei si acordarea premiilor; punerea in aplicare a prevederilor Regulamentului pentru apararea in instanta si/sau alte proceduri judiciare sau administrative, inclusiv investigarea eventualelor incalcarfi, realizarea diverselor raportari, analize si studii statisitice cu privire la campaniile de marketing organizate si succesul acestora ( interesul legitim al Operatorului, in conformitate cu art. 6(1) f) din GDPR);

b) activitati de arhivare, daca sunt cerute de legislatie (obligatia legala a Operatorului, conform art. 6 (1) lit. c) din GDPR). In cazul in care consimtamantul persoanelor vizate constituie temei juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, persoanele vizate au dreptul de a-si retrage consimtamantul in orice moment.

Participantii care refuza sa comunice sau isi retrag consimtamantul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal pentru participarea in campanie nu vor fi eligibile sa participe si sa primeasca premiile oferite.

4. Destinatarii datelor cu caracter personal

Operatorul prelucreaza datele cu caracter personal pe care le furnizeaza participantii in mod direct.

Datele cu caracter personal colectate in cadrul Campaniei de catre Operator vor fi dezvaluite Imputernicitului Operatorului precum si autoritatilor, in cazurile in care Operatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare.

5. Perioada de stocare a datelor cu caracter personal

Vom pastra Datele dumneavoastra cu caracter personal pe durata solicitata sau permisa de legislatia aplicabila. Ulterior, vom elimina/sterge Datele dumneavoastra cu caracter personal din sistemele si evidentele noastre si/sau vom lua masuri pentru a le anonimiza, astfel incat sa nu mai puteti fi identificat in baza acestora.

După încheierea Campaniei, datele cu caracter personal ale Participanţilor sunt pastrate pentru o perioada 3 luni, dupa care vor fi anonimizate. De asemenea, datele cu caracter personal pot fi stocate pentru anumite perioade de timp dupa încheierea campaniei, astfel cum sunt acestea definitive in legislatie, ca de exemplu pentru îndeplinirea obligațiilor fiscal-contabile aferente premiilor acordate.

6. Drepturile persoanei vizate

In baza conditiilor prevazute de legislatia aplicabila (GDPR), aveti urmatoarele drepturi:

a) Dreptul de acces: Aveti dreptul de a vi se comunica, la cerere, daca Datele dumneavoastra cu caracter personal sunt prelucrate, si daca da, aveti dreptul de a solicita accesarea acestora. Informatiile includ, printre altele, scopurile Prelucrarii, categoriile de date cu caracter personal afectate si destinatarii sau categoriile de destinatari carora le-au fost divulgate sau le vor fi divulgate Datele dumneavoastra cu caracter personal.

Aveti dreptul de a obtine o copie a Datelor cu caracter personal prelucrate. Pentru copii suplimentare, va putem percepe o taxa rezonabila, in baza costurilor administrative.

b) Dreptul la rectificare: Aveti dreptul de a obtine din partea noastra rectificarea Datelor dumneavoastra cu caracter personal incorecte. In functie de scopul Prelucrarii, aveti dreptul de a completa Datele cu caracter personal incomplete, inclusiv prin intermediul unei declaratii suplimentare.

c) Dreptul la stergere („dreptul de a fi uitat”): Aveti dreptul de a ne solicita sa va stergem Datele cu caracter personal.

d) Dreptul la restrictionare: Aveti dreptul de a solicita restrictionarea Prelucrarii Datelor dumneavoastra cu caracter personal. In acest caz, datele respective vor fi marcate si pot fi prelucrate de noi doar in anumite scopuri.

e) Dreptul la portabilitatea datelor: Aveti dreptul de a primi Datele dumneavoastra cu caracter personal pe care ni le-ati furnizat, in format structurat, comun si care poate fi citit de aparate, si aveti dreptul de a transmite aceste date unei alte entitati fara obiectii din partea noastra.

f) Dreptul de a obiecta: Aveti dreptul de a obiecta, pe motive legate de situatia dvs., in orice moment, fata de prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal de catre noi, si ni se poate solicita sa nu va mai prelucram datele cu caracter personal. Daca aveti dreptul la obiectie si vi-l exercitati, nu vom mai prelucra datele dvs. cu caracter personal in scopul respectiv. Exercitarea acestui drept nu presupune niciun cost.

Acest drept poate fi invalidat in special daca prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal este necesara pentru formalitatile aferente incheierii unui contract sau pentru indeplinirea unui contract deja incheiat.

Va rugam sa luati in considerare faptul ca drepturile de mai sus pot fi limitate in baza legislatiei nationale aplicabile privind protectia datelor. Premium Appliances SRL, in calitate de operator, ramane punctul de contact central in vederea exercitarii acestor drepturi.

Va rugam sa adresati orice intrebari la adresa sediului Premium Appliances SRL, situat in în Mun. Cluj Napoca, strada Fagului 57C, jud. Cluj, sau punct de lucru în str. Constantin Brincusi, nr. 106, loc. Cluj Napoca, jud. Cluj, Romania.

7. Protectia datelor cu caracter personal apartinand copiilor

Intrucat la Campanie pot participa exclusiv persoanele fizice cu varsta de minim 18 ani la data inceperii Campaniei, nu vor fi prelucrate si stocate date apartinand persoanelor cu varsta mai mica de 18 ani. In situatia in care Operatorul primeste date cu caracter personal apartinand persoanelor cu varsta mai mica de 18 ani, aceste date vor fi imediat sterse/ distruse de pe mijloacele de prelucrare si stocare ale Operatorului. In cazul in care un parinte sau un titular al autoritatii parintesti notifica prelucrarea unor date cu caracter personal apartinand unor persoane cu varsta mai mica de 18 ani, Operatorul va sterge/ distruge imediat aceste date de pe mijloacele de prelucrare si stocare.

8. Securitatea datelor cu caracter personal

Operatorul se obliga sa implementeze masuri tehnice si organizatorice adecvate in vederea asigurarii unui nivel de securitate corespunzator datelor cu caracter personal apartinand participantilor la Campanie. La evaluarea nivelului adecvat de securitate se va tine seama in special de riscurile prezentate de prelucrarea datelor cu caracter personal, generate in special, in mod accidental sau ilegal, de distrugerea, pierderea, modificarea, divulgarea neautorizata sau accesul neautorizat la datele cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate.

Prin participarea la Campanie, participantii isi exprima acordul cu privire la furnizarea datelor cu caracter personal catre Operator, in scopul participarii la Campanie, identificarii si validarii ca si castigator, inmanarii si primirii premiului.

9. Modificarea politicii de prelucrare a datelor cu caracter personale

Operatorul are dreptul de a modifica prezenta Anexa la Regulament oricand pe durata desfasurarii Campaniei, numai in cazul in care se descopera masuri mai eficiente pentru protejarea si securizarea datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate si fara a afecta drepturile si libertatile acestora. Orice astfel de modificare va fi publicata pe site-ul Operatorului si/ sau al Campaniei, respectiv va fi adusa la cunostinata Participantilor prin aceleasi mijloace prin care au fost incunostintate cu privire la Regulament.

10. Alte prevederi

Datele personale ale participantilor la Campanie vor fi procesate in conformitate cu prevederile Regulamentului UE nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date.

Date de contact : e-mail: premium@okapigroup.ro; adresa de corespondenta: în Mun. Cluj Napoca, strada Fagului 57C, jud. Cluj, sau punct de lucru în str. Constantin Brincusi, nr. 106, loc. Cluj Napoca, jud. Cluj

Anexa 1 – Prelucrarea datelor personale si Anexa 2 – Model proces-verbal de predare-primire premiu fac parte integranta din prezentul regulament.

Anexa 2 – Model Proces-verbal de validare si atribuire premiu

PROCES-VERBAL de validare si atribuire a premiului

« Bucurati-va de un vin bun cu Premium si PANDO Romania »

Subsemnatul ______________________, CNP____________________________ in calitate de reprezentant al Organizatorului Campaniei, astazi, data de_____________, am predat domnului/doamnei ______________________________, cu domiciliul in________________________, str____________________________, bl._______, sc._______, et._____, ap.____, jud.____________________________, desemnat/a castigator/castigatoare al/a campaniei promotionale, premiul ce consta in _________________ in valoare de __________ lei (TVA inclus), impreuna cu toate documentele aferente acestuia, inclusiv certificatul de garantie.

Subsemnatul________________________________, declar ca am primit premiul prezentat mai sus.

Prin semnarea si datarea procesului-verbal, subsemnatul ______________________________________ imi dau acordul expres si neechivoc ca datele mele personale mentionate mai sus sa intre in baza de date a Organizatorului, persoană juridică română, cu sediul în România, str. Fagului 57C, loc. Cluj Napoca, jud. Cluj, pentru extragerea atribuirea premiilor Campaniei si pentru indeplinirea obligatiilor fiscale ale organizatorilor de promotii (dupa caz).

Subsemnatul ______________________________________ declar ca am luat cunostinta ca imi pot exercita in mod gratuit dreptul de informare, de acces, restrictionare, rectificare, stergere, dreptul la portabilitatea datelor, la opozitie, de a nu fi supus unui proces decizional individual automatizat, dreptul de a ma adresa justitiei si/sau orice alte drepturi prevazute de legislatia locala sau europeana in vigoare printr-o cerere scrisa, datata si semnata trimisa la adresa în str. Fagului 57C, loc. Cluj Napoca, jud. Cluj, Romania. De asemenea, am luat cunostinta ca am dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere competenta - A.N.S.P.D.C.P. (www.dataprotection.ro) - în cazul in care consider ca este incalcata confidentialitatea datelor mele personale

Data:

Am Predat: (nume, semnatura) Am Primit: (nume, semnatura)

Postat în News De:
shopmanager Premium-Electrocasnice

Acest site web utilizează Cookie-uri

Folosim cookie-uri pentru a personaliza conținutul și anunțurile, pentru a oferi funcții de social media și pentru a analiza traficul nostru. De asemenea, împărtășim informații despre utilizarea site-ului nostru cu partenerii noștri de socializare, publicitate și analiză, care îl pot combina cu alte informații pe care le-ați furnizat-o sau pe care le-au colectat din utilizarea serviciilor lor. Sunteți de acord cu cookie-urile noastre dacă continuați să utilizați site-ul nostru web.

Mai multe detalii