REGULAMENT #FaraGriji, 5 Ani garantie cu Pando

REGULAMENT #FaraGriji, 5 Ani garantie cu Pando

15 mai 2020 16:52:44

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOŢIONALE
“#FaraGriji, 5 Ani garantie cu Pando ”

Perioada campaniei: 15 Mai 2020 – 31 Decembrie 2021

Art. 1. ORGANIZATORUL ŞI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

Campania promoțională “#FaraGriji, 5 Ani garantie cu Pando ” este organizată de SC Premium Appliances SRL, cu sediul în Cluj Napoca, str Fagului, nr 57C, jud. Cluj, înregistrată în registrul comerțului sub numărul J12/620/2012, cod fiscal RO29880221, (denumită în continuare "Organizatorul").

Campania se va derula conform prevederilor prezentului regulament ("Regulamentul"), obligatoriu pentru toţi participanţii.

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica/completa şi/sau schimba Regulamentul, precum şi dreptul de a suspenda şi/sau înceta desfăşurarea campaniei, cu condiţia înştiinţării prealabile a participanţilor cu privire la orice modificare/completare a vreuneia din prevederile acestuia şi prin întocmirea unui Act Adiţional la prezentul regulament.

Art. 2. PERIOADA DE DESFĂȘURARE A CAMPANIEI

Campania va începe la data de 15 Mai 2020 ora 00:00:00 și se va finaliza la data de 31 Decembrie 2021 ora 23:59:59. O zi de campanie va începe de la ora 00:00:00 și se va sfârsi la ora 23:59:59 (inclusiv).

Art. 3. PERIOADA DE ACTIVARE A EXTRAGARANȚIEI

Clienții care au achiziționat poduse marca PANDO, în perioada de desfășurare a campaniei, vor fi anuntati de catre vanzator de posibilitatea de inscriere pentru extragarantia de 3 ani, vor avea inregistrată aceasta mențiune, pe certificatul de garanție al produsului.

Termenul de revendicare a garanţiei se poate face în maxim 60 zile calendaristice de la data achiziţionării produselor, ultima zi de achiziţie acceptata fiind 31.12.2021.

Art. 4. ARIA DE DESFĂŞURARE A CAMPANIEI

Campania se desfăşoară la nivel naţional, pe teritoriul României, în magazinele partenere participante, care comercializează aparate electrocasnice PANDO.

La această campanie participă produsele marca PANDO prezentate în cadrul art. 7 al regulamentului.

Art. 5. DREPTUL DE PARTICIPARE

Campania este adresată tuturor persoanelor fizice, care au împlinit vârsta de 18 ani până la data de 15 Mai 2020. Aceste persoane vor fi denumite în continuare "Participant".

Art. 6. CONDIȚII DE VALIDARE A EXTRAGARANȚIEI

Pentru ca un client să beneficieze de extragaranția de 3 ani, trebuie:

a) Să îndeplinească condițiile prevăzute în cadrul art. 5.
b) Să achiziționeze în perioada de desfașurare a campaniei, menționată în cadrul art. 2, cel puțin un aparat electrocasnic marca PANDO din lista produselor existente în cadrul art. 7.
c) Sa isi inregistreze produsul pentru extragarantie:

  1. pe site-ul https://www.premium-electrocasnice.ro/garantie-suplimentara/
  2. Posta sau curier trebuie trimis Formularul de Extragarantie primit de la vanzator (Premium Appliances SRL, jud. Cluj, loc. Cluj Napoca, str. Constantin Brancusi, nr. 106),
  3. Pe adresa de email office@premium-electrocasnice.ro.

Participantul nu va beneficia de extragaranție în cazul în care:

a) a achiziționat un produs electrocasnic marca PANDO în afara perioadei de desfășurare a campaniei, mentionată în art. 2.
b) a achiziționat un produs electrocasnic marca PANDO și nu a inregistrat produsul prin formularul de extragarantie de pe site sau cel fizic de la vanzator.

Art. 7. LISTĂ DE PRODUSE PARTICIPANTE LA CAMPANIE

Din această campanie vor face parte toate produsele din gama PANDO .

Art. 8. MECANISMUL DE DESFĂŞURARE AL CAMPANIEI

În perioada de desfășurare a campaniei, menționată în cadrul art. 2, produsele PANDO participante la campanie vor beneficia de 5 ani garanție (2 ani garanție standard + 3 ani garanție extinsă).

Pentru activarea și înregistrarea garanției extinse trebuie să transmiteți urmatoarele informații, completând Formularul de extragarantie:

Brand
Tip Produs
DETALII PRODUS
Serie Certificat Garantie
Serie Produs
Model Produs
Numar Factura, Bon Sau Chitanta
Magazin
Data Achizitionarii
Adaugați Poza Factura
Adaugați Poza Serie Aparat
DETALII CLIENT
Nume Si Prenume
Adresa
Localitate
Judet
E-mail
Telefon

Extragaranția este valabilă numai după înregistrare, pe baza facturii de achiziție și a certificatului de garanție. Pentru a beneficia de oferta de extragaranție, cumpărătorul trebuie să păstreze certificatul de garanție și documentul de achiziție al produsului (factura/ bonul fiscal), în original, pe toată perioada celor 5 ani de garanție (2 ani garanție standard + 3 ani garanție extinsă), pentru a servi ca dovadă a achiziției în perioada promoției.

Produsele participante la campanie care fac obiectul înlocuirii beneficiază de o singură înlocuire în cadrul campaniei de extragaranție.

Extragaranția se acordă în conformitate cu termenii și condițiile specificate în certificatul de garanție al produsului înscris în campanie.

Art. 9. PROTECŢIA DATELOR PERSONALE

Participarea la Promoție implică acceptarea expresă a participanților ca datele lor personale să fie păstrate și prelucrate de Organizator în scopul unor potențiale informări ulterioare din partea acestuia.

Organizatorul se obligă ca datele personale să nu fie difuzate către terți, cu excepția societăților comerciale implicate în organizarea Promoției și a operatorului de marketing direct al Organizatorului.

Participanților la promoție le sunt garantate drepturile prevăzute de Legea nr. 677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, în urma cererii scrise a participantului, datată și semnată, expediată pe adresa SC Premium Appliances SRL, jud. Cluj, loc. Cluj Napoca, str. Constantin Brancusi, nr. 106.

dreptul de acces la date: orice persoană vizată are dreptul de a obține de la operator, la cerere și în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care o privesc sunt sau nu prelucrate de către acesta;
dreptul de intervenție asupra datelor: orice persoană vizată are dreptul de a obține de la operator, la cerere și în mod gratuit:

a. după caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă legii, în special a datelor incomplete sau inexacte;
b. după caz, transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă legii;
c. notificarea către terțe persoane cărora le-au fost dezvăluite datele, a oricărei operațiuni efectuate conform lit. a) sau b), dacă această notificare nu se dovedește imposibilă sau nu presupune un efort disproporționat față de interesul legitim care ar putea fi lezat;

dreptul de opoziție: persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime legate de situația sa particulară, ca date care o vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepția cazurilor în care există dispoziții legale contrare.

În vederea exercitării drepturilor mai sus menționate, persoana vizată poate solicita de la operator acest lucru, printr-o cerere întocmită în formă scrisă, datată și semnată.

Operatorul este obligat să comunice măsurile luate precum și, dacă este cazul, numele terțului căruia i-au fost dezvăluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizată, în termen de 15 zile de la data primirii cererii. Organizatorul se obligă că, la prima comunicare în scris pe care o va avea cu persoanele din baza de date astfel creată, va aduce la cunoștință drepturile conforme legii 677/2001.

Art. 10. LITIGII

În cazul unor litigii apărute între Organizator şi participanţii cumpărători, acestea vor fi soluţionate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile implicate în litigiu vor înainta litigiul spre soluţionare, instanţelor competente române de la sediul Organizatorului.

ORGANIZATOR: SC PREMIUM APPLIANCES SRL

DATA: 15.05.2020

Postat în News De:
shopmanager Premium-Electrocasnice
online casinopin up offers various payment systems and does not charge a commission for payments

Acest site web utilizează Cookie-uri

Folosim cookie-uri pentru a personaliza conținutul și anunțurile, pentru a oferi funcții de social media și pentru a analiza traficul nostru. De asemenea, împărtășim informații despre utilizarea site-ului nostru cu partenerii noștri de socializare, publicitate și analiză, care îl pot combina cu alte informații pe care le-ați furnizat-o sau pe care le-au colectat din utilizarea serviciilor lor. Sunteți de acord cu cookie-urile noastre dacă continuați să utilizați site-ul nostru web.

Mai multe detalii